top of page
موسیقی و خواب

 

چگونه موسیقی به خوابیدن شما کمک میکند

 

اینکه لالایی به خوابیدن کودکان کمک میکند دلیل خوبی است که موسیقی میتواند برای بسیاری از مردم، گوش دادن به تجربه ای آرامش بخش و لذتبخش باشد.

کیفیت تغییردر خلق وخوی، یکی دیگر از دلایلی است که موسیقی را به عنوان ابزاری کمکی برای بی خوابی معرفی میکند.

اما علم نهفته در ارتباط بین موسیقی و خواب چیست؟

 

 

 

 

 

 

چرا موسیقی به خوابیدن ما کمک میکند

 

موسیقی همچنین میتواند شرایط فیزیکی و عاطفی ما را که منجر به بیخوابی ما میشود تسکین دهد.

استرس، نگرانی و درد میتواند خواب ما را تحت تاثیر قرار دهد و تحقیقات به عمل آمده در مورد تآثیر موسیقی بر بی خوابی این نکته را تائید میکند. بنا به تحقیقات انجام شده در تمام جهان و بر روی تمامی فرهنگها و نژادها، داشمندان به این نتیجه رسیده اند که میتوان از موسیقی برای کمک به خوابیدن استفاده نمود.

 

هنگامی که خواب هستیم، هر گونه تغییرات ناگهانی در صدای اطراف میتواند خواب ما را آشفته سازد اما اگر قطعه مناسب نواخته شود میتواند ما را به خواب فرو برد زیرا موسیقی صدایی مداوم و قابل انتظار را مینوازد.

 

به هر حال اصوات سفید سطوح مساوی صدا را با تمام فرکانسها ایجاد میکند و این میتواند برای کسانی که دچار زنگ گوش هستند آزار دهنده باشد ویا کسانی نیز این اصوات را حواس پرت کننده میخوانند.

 

تکه ای از موسیقی که برای شما لذتبخش ویا آرامش دهنده است میتواند جایگزین خوبی برای اصوات سفید باشد زیرا با تُن و فرکانسی که شما از آن لذت نمیبرید حواس شما را پرت نمیکند ویا شرایطی چون زنگ گوش را برنمی انگیزد.

 

 

نقش فرکانس

 

فرکانس نیز میتواند نقش مهمی در استفاده از موسیقی برای کمک به خوابیدن داشته باشد. تصور کلی بیت های دو صدائه اولین بار در قرن نوزده کشف شد و در آن دو تُن مختلف موسیقی با فرکانسهای مختلف نواخته شد. عقیده بر این است که این تفاوت در فرکانسها، پاسخی خاص را در مغز بر میانگیزد که خواب و آرامش را افزایش میدهد. بهتر است بیت های دو صدائه با هِدفُن گوش داده شوند تا هر گوش صدایی متفاوت را بشنود. این باعث میشود تاثیر موسیقی به حداکثر برسد. این موضوع وعده ی خواب را به بیخوابان میدهد.

 

 

انتخاب موسیقی مناسب

 

مهمترین موضوع که باید درباره ی انتخاب موسیقی به خاطر داشته باشید انتخاب موسیقی یی است که از آن لذت میبرید. به عنوان مثال اگر از موسیقی کلاسیک لذت نمیبرید گوش دادن به آن به جای آنکه لذت بخش باشد، آزار دهنده است. تحقیقات نشان داده است که موسیقی هایی با 100 ضربه در دقیقه ویا کمتر بهترین هستند. همچنین اعتقاد براین است که ریتم های پایدار با فرکانس پایین خواب را برمیانگیزد.

 

 

موسیقی مناسب خود را که از آن لذت میبرید انتخاب کنید

اطمینان حاصل کنید که از سرعت نواختن پایینی برخوردار است

ثابت شده است که موسیقی بدون غزل، تاثیر بیشتری دارد

خود را در وضعیت مناسب و راحتی قرار دهید

نور اتاق را کم کنید

اگر دوست دارید از هِدفُن استفاده کنید تا  صداهای محیطی را به حداقل برسانید

 

 

:منابع

چرا اصوات سفید به خوابیدن افراد کمک میکند؟

آیا موسیقی به خوابیدن کمک میکند؟

ترجمه و گردآوری: حورزاد صالحی

 

برای دریافت ایمیل های هفتگی و ماهیانه ما ثبت نام نمایید

17665 Leslie St., Suite 37B

Newmarket, ON, L3Y 3E3

​​Tel: 416 227 1815

Fax: 647 696 9618

E-mail:  info@SimpleAdvice.ca

 

© 2006 by Simple Advice Counseling Centre. All Rights Reserved.

bottom of page