top of page
آشنايي با مباني ان ال پي

در اينجا  قصد داريم ، به صورت فشرده ، شما را با ساختار و چارچوبهاي اين دانش و آيين بديع آشنا نموده و با بياني ساده ،‌ منطق روشها و روح تكنيكها و بينشهاي آن را بازگو نماييم .

 

 

 دگرگوني و تغيير هميشگي و پي در پي ، تنها جزء ثابت زندگي ماست . ما هر روز در حال برقراري ارتباطي جديدتر و موثرتر با ديگران هستيم . پنجه در پنجه مسائل و مشكلات تازه مي‌اندازيم . سعي مي كنيم امروز قدرتمندتر از ديروز باشيم و فردا موفق تر از امروز و به اين ترتيب در مسير زندگي در حال حركتيم . از ايستگاهي به ايستگاه بعد ، رشد مي كنيم ، تغيير مي‌كنيم ، بزرگتر ميشيم ، كاملتر ميشيم و پيوسته در حال اجراي فرآيندي هستيم كه آن رابه نام زندگي مي شناسيم . همان زندگي كه همگی هميشه بيشتر از آن مي خواهيم . كاملتر و شايسته تر است و دوست داريم خوشبخت تر و موفق تر باشيم . و تمام اينها  مفهوم حركت ما در مسير زندگي است . اما واقعيت اين است كه اكثريت، ساده و معمولي و با سرعتي بسيار كند و لاك پشت وار رشد مي كنند و مهمتر از آن جهت گيري هاي رشد و ترقي این افراد معمولاً هدايت نشده ، ‌پراكنده و سردرگم است ، در حالي كه همین وضعيت براي اقليتي كوچك و برتر كاملاً فرق ميكند . و درست به همين دليل است كه مجبوريم بپذيريم ، من و تو ، در مسير جاري زندگي غالباً كمتر از آنچه که حقمان و ظرفیتمان است ، بدست مي آوريم . آهسته تر و كندتر از اونچه بايد و مي توانيم ، رشد مي كنيم و در يك كلام خيلي سخت تر و حقيرتر از آنچه شايستگی اش را داریم زندگي مي كنيم . در حالي كه وضعيت براي اقليت برتر كاملاً فرق مي كنه . در اصل ما ، بسيار بسيار قدرتمندتريم ، بسيار بسيار كارآمدتريم ، بسيار بسيار عظيم تر ، خارق العاده تر و جادويي تر از موجودي فعلی خود هستيم . زندگي رويايي ما ،آن زندگي كه واقعاً شايسته ماست ، به جاي اين نوسانات لاك پشتي به سمت موفقيت ، مي تواند در هر لحظه اش همراه باشد بايد جهش خيره كننده و غافلگيركننده و ما براي درك چنين كيفيتي از زندگي به ابزار و استراتژي نياز داريم . ان ال پي علمي است که بر این عقیده است که اين ابزار و اين استراتژي ، براي توانمندسازي و دگرگوني شرايط زندگيمان است و ساده‌ترين و كوتاه ترين راه ممكن را در اختيار ما می گذارد

 

در واقع ان ال پي بر اين اصل استوار است كه در آغاز تولد ، دستگاه عصبي و فكري انسان دست نخورده است . فرد به تدريج خود را با محيط پيرامون سازگار مي كند . رفتار ، گفتار و  كردار اطرافيان را فرا مي گيرد و بنيان فكري و عصبي اش بر اين مبنا شكل گرفته و در طول زندگي بر اساس آن عمل  مي كند . همين مسئله منشأ تفاوت افراد در فرهنگ ها و محيط هاي متفاوت است. به بيان ديگر پرورش دستگاه عصبي انسان در فرآيند رشد شكل گرفته و اين شكل پذيري ذهني تعريف كننده عملكردها ، واكنشها و در يك كلام كيفيت زندگي او خواهد بود . و سرمنشأ وجود تفاوتها در قابليت و توفيقات انسانها در طول زندگي همين تفاوت در ساختار پردازشگر عصبي آنهاست وگرنه تمام انسانها در بدو تولد ، تقريباً در يك سطح نسبي از توانمنديها و قدرتهاي دروني قرار دارند . با پذيرش اين واقعيت ، دانش ان ال پي سعي دارد ، با الگوبرداري و مدلسازي قالبهاي عملي ، ذهني و ساختاري انسانهاي موفق و برجسته ، روشها و تكنيكهايي موثر جهت پياده‌سازي اين الگوهاي قدرتمند در انسانهاي متوسط و معمولي ارائه دهد .

 

تز ان ال پي بسيار ساده و كاربرديست . كافيست دقت كنيم آدمهاي موفق ، انسانهاي كارآمد و برجسته ، در موقعيتهاي خاص چطور رفتار مي كنند ، چطور حرف مي زنند ، چطور نگاه مي كنند و  واكنش آنها چه كيفيتي دارد و در كل چگونه زندگي مي كنند كه اينقدر موفقند و بقيه نيستند . حالا با شبيه سازي و الگوبرداري و يك تقليد ساختاري و برنامه ريزي شده ، اين كيفيت برتر را در شخصيت خودمان و در زندگي خودمان پياده كنيم ، انتقالش بدهيم به تمام اجزاي فكري و رفتاري و احساسي خود ، تا ما هم داراي چنين ساختاري شویم . منطق ان ال پي ميگوید ، اگر اين كيفيت شخصيتي را از يك انسان برتر و برجسته انتقال دهید و در يك انسان متوسط و معمولي پياده كنيد ، قطعاً همان نتايج برتري كه براي انسان برتر اتفاق افتاده ، در انتظار فرد معمولي هم خواهد بود .

 

ان ال پي شيوه برخورد با ارتباطات و تغييرات است . اين دانش در اواخر دهه 1970 بر اساس تلاشهاي ريچارد باندلر و ژان گريندر بوجود آمد و به سرعت بسط پيدا كرد . ان ال پي مخفف عبارت برنامه ريزي عصبي كلامي است . مشاهدات و تحقيقات باندلر و گريندر و همكاران آنها نشان مي داد ، افراد مورد مطالعه آنها كه انسانهايي برجسته و موفق محسوب مي شدند ، روشها يا الگوهايي فكري ، احساسي و رفتاري داشتند كه دليل اصلي تاثيرگذاري و موفقيت آنها محسوب مي شد . اين افراد ممكن بود ، خود نيز از الگوهاي مذكور آگاهي نداشته باشند ، اما باندلر و گريندر بعنوان ناظراني دقيق ، سعي در تحليل و ساختارسازي اين الگوها داشتند . نتايج حاصله حاكي از‌آن بود ، در صورتيكه افراد بتوانند اين الگوها را به روشني تشخيص و توضيح بدهند ، قادر به تقليد از آنها هم خواهند بود و اين منجر به نتيجه اي شگرف و درخشان خواهد شد : «همه افراد مي توانند با تقليد از الگوهاي برتر ، به موفقيت و كاميابي هاي مشابه دست پيدا كنند» بهترين ويژگي كه موجب تاثيرگذاري شگفت انگيز ان ال پي هست ، قابليت او در تبديل عملكرد به عناصر كوچك و جزئي هست

 

 

اين عناصر كوچك و جزئي شخصيتي به راحتي قابل الگوبرداري هستند و با تلفيق و جاري كردن اين عناصر دروني در شخصيت ما ، به راحت تبديل به رفتار بيروني ميشوند و اثر خود را به طور مستقيم در زندگي ما نشان خواهند داد . فرض كنيد دوست داريد يك فروشنده موفق و كارآمد باشيد ، كافي است که شاخصهاي عملكرد يك فروشنده موفق را به دقت تحليل و بررسي كنيد و تشخيص دهيد و آنها را به اجزاي كوچكتر و مشخص تر تقسيم كنيد . هنگام صحبت کردن با مشتري صدایش چگونه است ، لحن حرف زدنش ، نوع برخوردش ، نوع نگاهش ، حركت دستهایش ،  در چه زاويه اي مي ايستد ، طرز ايستادنش ، محورهاي توضيحاتش ، نوع واكنشهاش ، طرز خنديدنش ، شكل چانه زدنش و تك تك اجزاي ارتباطيش با مشتري را به دقت تفكيك و تحليل كنيد و سعي كنيد با احاطه و تسلط و شناخت روی اين جزئيات رفتاري ، حتي افكاري و احساسي و دروني از آنها الگوبرداري كنيد ، تقليد كنيد و در ساختار عملكرد خودتان پياده كنيد . فراموش نكنيد هر قدر شاخصها جزئي تر باشند الگوبرداري راحت تر و دقيق تر است . حالا ميشود انتظار داشت همان نتايجي كه نصيب فروشنده موفق و برتر شده ، نصيب شما هم بشود و اين استراتژي ساده همان جادوي ان ال پي هست . البته در نظر داشته باشيد كار شما از اينهم ساده تر و كاربردي تر است زیرا دانش ان ال پي قبلاً الگوها را مدلسازي و آماده كرده و مهياي بهره برداري شماست .

برای دریافت ایمیل های هفتگی و ماهیانه ما ثبت نام نمایید

17665 Leslie St., Suite 37B

Newmarket, ON, L3Y 3E3

​​Tel: 416 227 1815

Fax: 647 696 9618

E-mail:  info@SimpleAdvice.ca

 

© 2006 by Simple Advice Counseling Centre. All Rights Reserved.

bottom of page