top of page
بازیهای روانی

اریک برن یک سری الگوهای رفتار اجتماعی نا سالم را به عنوان بازی تعریف می کند.این رفتارهای تکرار شونده و منحرف اصولا برای به دست آوردن نوازش هستند اما در عوض احساسات منفی را تقویت میکنند و مانند ماسک جلوی بروز مستقیم احساسات و افکار را می گیرند.اریک برن برای این بازیها اسمهای آشنایی انتخاب کرده.کتاب بازیها نوشتهٔ اریک برن در اوایل دهه شصت موفقیت قابل ملاحظهای به دست آورد.


به گفتهٔ اریک برن ، بازی‌ها عبارت‌اند از یک سری مراوده‌ها که بین افراد و برای ارتباط برقرار کردن به کار می‌روند. تمام اعمال متقابل انسان‌ها طبق بازی‌های مرسوم و آدابی که از دل این بازی‌ها بیرون آمده، انجام می‌شود و اصولاً می‌توان گفت تمام رفتارهای اجتماعی و گاهی خصوصی انسان‌ها، بازی است. بازی به معنی منحصر به فردی که دارد عبارت است از انجام یک سری از کارها برای به دست آوردن چیزی و یا لذت بردن، ولی در کل، معنی بازی‌های روابط انسانی بر گرقته شده از یک سری اعمال خودآگاه و بیشتر ناخودآگاه است که شخصیتهای درونی هر فرد با توسل به آنها با محیط رابطه برقرار می‌کنند و این در حالی است که دربسیاری از مواقع از انجام دادن آنها هم بی اطلاعند. هر بازی رشته ای تبادل مشخص و غالبا تکراری است ،با ظاهری قابل قبول و دارای انگیزه ای پنهانی – یا به زبان عامیانه تررشته ای حرکت است با دام یا کلک .

برای دریافت ایمیل های هفتگی و ماهیانه ما ثبت نام نمایید

17665 Leslie St., Suite 37B

Newmarket, ON, L3Y 3E3

​​Tel: 416 227 1815

Fax: 647 696 9618

E-mail:  info@SimpleAdvice.ca

 

© 2006 by Simple Advice Counseling Centre. All Rights Reserved.

bottom of page